Did you know you are using an outdated browser?

Home

Previous Image
Next Image

info heading

info content

In 2005 ging Bébé Mpongo op bezoek naar haar geboorteland RD Congo, in midden Afrika. Toen ze daar na een tijdje op de computer wilde, ontdekte ze dat dit niet kon; er was geen Internetcafé te vinden… Sterker nog, geen computer kon ze ontdekken in Kimbanseke Kingasani, een deel van de hoofdstad Kinshasa. Terug in Nederland kocht ze negen oude computers en stuurde die naar Congo, waardoor de school ‘Super Aigle’– frans voor ‘Super Adelaar’ – in 2007 van start kon gaan. Inmiddels is het bijna tien jaar later. De school is gegroeid, inmiddels zijn we bezig met de bouw van een derde lokaal. Ook de doelgroep is uitgebreid, er is inmiddels ook een klas met kleuters en basisschool kinderen. Wekelijks krijgen 180 studenten les in de programma’s ‘Word’ en ‘Excel’ en basisonderwijs. 

Het plan is om in de toekomst ook lessen in andere computerprogramma’s te kunnen aanbieden. Stichting Super Adelaar heeft haar eerste successen geboekt. Zo hebben bijvoorbeeld een aantal studenten die succesvol een computercursus hebben afgerond, met behulp van het behaalde certificaat een baan weten te vinden. We hebben gekozen voor de naam ‘Super Adelaar’ omdat we graag met de snelheid van een adelaar computerkennis en internet over Congo willen verspreiden.  

Wat hebben we allemaal gedaan vanaf het begin tot nu: de bouw van de afscheidingsmuur met toegangspoort en prikkeldraad zijn de inwoners van Mikondo nog blijer met de school. Het is nog een stuk veiliger geworden om hun kinderen daar naar school te laten gaan (2017).

Er zijn toiletgroepen geplaatst in het gebouw. Er zijn bijna drie lokalen gebouwd. De inventaris is uitgebreid met extra stoelen, tafels, meer computers. Het schoolgebouw is bijna voltooid.  

Het klaslokaal is in 2011 gerenoveerd met de financiële steun van Gemeente Deventer.

Lees hier meer over de Democratische Republiek Congo

Adresgegevens: Smyrnastraat 46 7413 BC Deventer Nederland - Kantoor adres: Dreef 1 7414 EA Deventer
KVK Oost Nederland: 08192407 - Geopend maandag en donderdag 15:00 - 17:00