Home

In 2005 ging Bébé Mpongo op bezoek naar haar geboorteland RD Congo, in midden Afrika. Toen ze daar na een tijdje op de computer wilde, ontdekte ze dat dit niet kon; er was geen Internetcafé te vinden… Sterker nog, geen computer kon ze ontdekken in Kimbanseke Kingasani, een deel van de hoofdstad Kinshasa. Terug in Nederland kocht ze negen oude computers en stuurde die naar Congo, waardoor de school ‘Super Aigle’– frans voor ‘Super Adelaar’ – in 2007 van start kon gaan. Inmiddels is het bijna tien jaar later. De school is gegroeid, inmiddels zijn we bezig met de bouw van een derde lokaal. Ook de doelgroep is uitgebreid, er is inmiddels ook een klas met kleuters en basisschool kinderen. Wekelijks krijgen 180 studenten les in de programma’s ‘Word’ en ‘Excel’ en basisonderwijs.

Het plan is om in de toekomst ook lessen in andere computerprogramma’s te kunnen aanbieden. Stichting Super Adelaar heeft haar eerste successen geboekt. Zo hebben bijvoorbeeld een aantal studenten die succesvol een computercursus hebben afgerond, met behulp van het behaalde certificaat een baan weten te vinden. We hebben gekozen voor de naam ‘Super Adelaar’ omdat we graag met de snelheid van een adelaar computerkennis en internet over Congo willen verspreiden.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

wij zoeken specifiek fondsen

Op dit moment zoeken wij specifiek fondsen om de bouw van de nieuwe school kunnen realiseren, en om computers naar Congo te kunnen ersturen.

Wij hebben ook altijd behoefte aan:
– Materialen (computers en naaimachines)
– Vrijwilligers om ons te helpen met allerlei taken zoals het organiseren van fondsenwervende activiteiten, administratieve en communicatieve taken van de Stichting.

Nieuws & Blog

Menu