Did you know you are using an outdated browser?

Actueel

Vanaf nu 30/04/2019 kunnen we fondsen gaan werven. We hebben hiervoor maximaal 1 jaar de tijd

   

Kom in actie!

Goed nieuws , ons nieuwe project in Democratische Republiek Congo is goedgekeurd door de
ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen. Het betreft de bouw van 4 extra lokalen voor de uitbreiding van onze school.

Fondsenwerving  
Vanaf nu kunnen we fondsen gaan werven. We hebben hiervoor maximaal 1
jaar de tijd. De stichting heeft nog de behoefte en wens om vier extra klaslokalen te bouwen, onder andere voor een ruimte die bestemd is voor docenten die gesprekken met ouders van
leerlingen willen houden en voor de docenten om te kunnen pauzeren. De
overige 3 lokalen zullen dan gebruikt worden voor de leerlingen (elk jaar een nieuwe groep erbij). In totaal willen we dan 4 extra klaslokalen bouwen met dit nieuwe project, zodat we nog meer kinderen en studenten kunnen helpen om een betere toekomst op te bouwen.

Wie gaat ons steunen? Elke euro is welkom om ons project bouw van 4 extra lokalen te kunnen realiseren!                Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN Nummer: NL 11 INGB 0004 1396 85 t.n.v. Stichting Super Adelaar.      Zodra ons actieresultaat gerealiseerd is, zullen wij het geld, tezamen met de Wilde Ganzen premie, aan ons lokale projectpartner overmaken.

Jaarverslag 2018 Stichting Super Adelaar

Het jaar 2018 was moeilijk voor ons in Nederland, veel subsidie aanvragen werden  afgewezen. Maar gelukkig hebben wij  met onze  eigen bijdrage plus de subsidie die de gemeente Deventer en de stichting KOOK hebben toegekend een paar zonnepanelen geïnstalleerd om ons project Zonnepanelen te kunnen realiseren. Kinderen van onze  school kunnen nu zonder enkele storing van geluidsoverlast door de generator en stroomuitval studeren.

   

Kantoorruimte

Wij zijn nog steeds dankbaar dat we gratis gebruik kunnen maken van de ruimte in de Schalm, waar de stichting (bestuur en vrijwilligers) 2 keer per week bij elkaar kunnen komen om te overleggen en kunnen werken aan het realiseren van de projecten voor de school.

Websites school

Op dit moment heeft de school nog 2 websites in gebruik. Onze wens is om de website www.superadelaar.nl te verbeteren en hiermee verder te gaan. Nu gebruiken we ook nog de website www.superaiglefondation.org en dit kost de stichting extra geld, wat jammer is. We betalen nu voor beide sites aan Mijn Domein.  Hopelijk gaan we dit jaar een oplossing vinden met mijn domein voor dit probleem.

Reis naar RD. Congo 2018

Door de ziekte Ebola was het moeilijk om naar Congo te reizen. Ondanks deze omstandigheden is één vrijwilliger afgereisd naar Kinshasa, om het project te bekijken en verslag te doen over de school. Er zijn gesprekken gevoerd met de vrijwilligers van de school in Kinshasa en uitleg gehad over de ontwikkelingen van de school.

Subsidiebijdragen

Wat heeft Stichting Super Adelaar precies gedaan met het subsidiegeld, dat we van de gemeente Deventer, stichting KOOK  en van de andere donateurs hebben ontvangen in 2018?

Er zijn onder andere installatiematerialen gekocht voor de zonnepanelen en de reiskosten zijn ervan betaald. Zie jaarrekening 2018.

Nieuws vanuit RD CONGO

De gezondheidssituatie in Congo was niet goed vanwege de Ebola epidemie, waarbij meer dan 158 mensen in het oosten van het land het leven verloren.

De politieke situatie in RD Congo is niet stabiel, er heerst een grote spanning vanwege de verkiezingen die al meerdere malen zijn uitgesteld. De organisatoren van de verkiezingen hadden de datum van de verkiezingen nogmaals gewijzigd, naar 30 december. Nu de uitslag bekend is heerst er een grote spanning in het land. Ook had de regering de internetverbinding afgebroken. Van 31 december tot 19 januari 2019.

Plannen voor de toekomst school

Advies van de vrijwilligers van Stichting Super Adelaar in RD Congo is extra klaslokalen te bouwen en nog het ontbrekende deel donaties te verzamelen, om het project zonnepanelen compleet te maken.

Jaarlijks terugkerende evenementen

Deelgenomen aan Maatschappelijke stage op 12 oktober Deventer (MASEXPO)Deelgenomen aan activiteiten van vrijwilligerscentrale Deventer. Onder andere Workshop Video portretten maken en  ‘ik ben Deventer’ op 25 september.  “Ik ben Deventer”  is een nieuw initiatief in Deventer. Doel  is om korte videoportretten te maken van vrijwilligers in Deventer. Elke film duurt ca. 3-5 minuten en wordt geplaatst op de website en social media.  In iedere film staat één vrijwilliger centraal. Hij/zij vertelt over zijn/haar vrijwilligerswerk.

Bébé heeft kort verteld over de stichting. Hiervoor willen we Eelco bedanken voor de montage. Een link naar de video:

https://www.youtube.com/watch?v=PnjSEoPUm-U

Nieuws vanuit Nederland

Wij hebben deelgenomen aan de activiteit van Deventer Wereldstad op 4 november 2018 in de Deventer Schouwburg, om onze Stichting te promoten. Voorafgaand hebben we deelgenomen aan Mas EXPO op 12 oktober en  hebben we twee stagiaires toegewezen gekregen. Leerling van scholengemeenschap Boerhaave Madeleine Meijer en van het Stormink Luna Karuza. Ze hebben de stichting geholpen met informatie te verspreiden door middel van het uitdelen van flyers tijdens Deventer Wereldstad. Met dank aan de organisator van maatschappelijk stage MAS EXPO.

We hebben ook nog een gift van 20 beeldschermen voor de school gekregen van het bedrijf Agrovision.

Wij willen Vrijwilligerscentrale Deventer  bedanken voor alle activiteiten die ze organiseren elke jaar, dit is een grote steun voor onze school. Wij hebben ook subsidie van stichting KOOK gekregen voor het project ‘’zonnepanelen”.

Activiteiten van nationale- en Internationale samenwerking 2018. Wij hebben twee keer deelgenomen op 26 maart en 29 oktober aan het halfjaarlijks periodiek overleg internationale samenwerking tussen de gemeente Deventer en ontwikkelingsorganisaties binnen de gemeente Deventer.

Conclusie

We hebben nog niet het complete bedrag  verzameld, zoals vermeld staat op onze begroting van januari 2018,  maar met het deel van het bedrag dat we hebben opgehaald door onze activiteiten en andere fondsen (gemeente Deventer en Stichting K.O.O.K)  hebben we enkele panelen geïnstalleerd en de mensen in Congo zijn hier erg blij mee. Problemen met het concentreren vanwege het lawaai hebben we ook niet meer. Nu kunnen de kinderen rustig studeren zonder storing. In ruil voor een klein bedrag brengen de buurtbewoners hun telefoon naar de school, zodat ze opgeladen kunnen worden. Met de opbrengst kunnen we reinigingsproducten kopen voor de schoonmaak en ook vergoeden we daarmee de transportkosten van de vrijwilligers die ver wonen. We zijn trots hierop! Bij deze willen we ook de gemeente Deventer hartelijk danken. Wij zijn blij om te merken dat de school in Kinshasa goed loopt. De studenten en de vrijwilligers zijn gemotiveerd. De sfeer in de school is goed en de relatie tussen de docenten/juffen en leerlingen ook. De vrijwilligers zijn druk met lessen geven. Het geld is werkelijk besteed aan datgene waarvoor het bedoeld was.

Het advies van de vrijwilligers/bestuur in Congo is om extra lokalen te bouwen, want elk nieuwe schooljaar komt een nieuwe klas/groep erbij. Daarom zijn we in gesprek gegaan met ontwikkelingsorganisatie WILDE GANZEN. Zij zijn akkoord om ons te steunen en inmiddels hebben we een aanvraagformulier ontvangen. Wij zullen een nieuwe aanvraag indienen voor het jaar 2018/2019 t.b.v. het project ‘’Extra lokalen bouwen’’.

Nieuw project ’Extra lokalen bouwen’’.

Zoals hierboven al is vermeld, heeft de stichting nog de behoefte en wens om vier extra klaslokalen te bouwen in het schooljaar 2018-2019. Eén ruimte is bestemd voor docenten die gesprekken met ouders van leerlingen willen houden en voor de docenten om te kunnen pauzeren.  De overige 3 lokalen zullen dan gebruikt worden voor de leerlingen (elk jaar een nieuwe groep erbij). In totaal willen we dan 4 extra klaslokalen bouwen met dit nieuwe project.

Deventer,  04 februari 2019

Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar

Bébé Mpongo              voorzitter

Anke Tax                       secretaresse

Maruska Mensinga     administratie assistente

—————————————————————————————————————————

MAS EXPO op vrijdag 12 okt. 2018 bij Ludgerus, Karel de Grotelaan 1 te Deventer. Stichting Super Adelaar doet ook mee.

Stage bij Stichting Super Adelaar

We zijn op zoek naar (een) stagiair(s) die ons op zondag 4 november kan/kunnen meehelpen bij het evenement georganiseerd door Deventer Wereldstad in de Schouwburg te Deventer. Stichting Super Adelaar zal hier ook aan deelnemen.

Wat is het evenement Deventer Wereldstad? Internationale samenwerking van verschillende organisaties op het gebied van ontwikkelingshulp. Er zijn veel vrijwilligersorganisaties in Deventer en omgeving op het gebied van ontwikkelingssamenwerking actief in alle delen van de wereld. Twee keer per jaar komen deze organisaties bij elkaar om in dit periodiek overleg onder voorzitterschap van burgemeester Andries Heidema, kennis en ervaringen uit te wisselen. Deventer Wereldstad biedt dit platform aan, via o.a. dit overleg. En elke twee jaar organiseert ze een groot evenement in de Deventer Schouwburg, zodat alle organisaties die bezig zijn in ontwikkelingslanden zich kunnen zich presenteren aan het publiek en uitleggen wat ze doen in de ander kant van de wereld. En op deze manier steun te kunnen zoeken voor hun organisatie/goede doel.

Ook de stichting Deventer Wereldstad zelf werkt uitsluitend met vrijwilligers, waarbij er wel samenwerkingsverbanden zijn met professionele organisaties.
Het evenement  op 4 november begint om 11 uur, maar vanaf 10 uur kunnen we aanwezig zijn om voor te bereiden.

Waar kun je ons mee helpen:

* Het versieren en inrichten van de kraam.
* De bezoekers die langs de kraam lopen informatie geven over de stichting door o.a. flyers uit te delen.

* Opruimen aan het einde van de dag.

Als je stage komt lopen bij Stichting Super Adelaar op 4 november zou je op allerlei verschillende manieren je talenten kunnen inzetten. Verder mag je meehelpen met activiteiten die we op 4 november gaan doen bij de Deventer Schouwburg. Het is altijd een erg gezellige dag met vele culturen bij elkaar.

Ben je geïnteresseerd, laat het ons dan z.s.m. weten!

——————————————————————————————————————-

Zonnepanelen

Omdat de stroom niet stabiel is in RD Congo, heeft één van onze vrijwilligers in Congo ons geadviseerd om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de school. Hiermee kunnen we dan goedkope stroom opwekken voor de school en het gebruik van de computers. Onze vraag is of u ons een financiële bijdrage kunt verstrekken voor ons project? Ook adviezen of tips zijn uiteraard welkom. Elke bijdrage is welkom op IBAN Nummer:   NL11 INGB 0004 1396 85 t.a.v. Stichting Super Adelaar om onze project af te maken. Als u ons steunt, helpt u ons project vooruit, wat heel hard nodig is. Elke bijdrage helpt ons doel te realiseren.

————————————————————————————————————————–

Jaarverslag Stichting Super Adelaar 2017
Het jaar 2017 was een positief jaar voor de stichting, zowel in Congo  als in Nederland. Ons doel was om de afscheidingsmuur te bouwen en dat doel hebben we met succes bereikt. Het project dat we samen met Wilde Ganzen,  en de andere organisaties hebben uitgevoerd is goed afgerond.

Afscheidingsmuur

Buitenkant van de muur           binnenkant van de muur

Deze stichting Wilde Ganzen was een tussenschakel om te zorgen dat alle giften met betrekking tot dit project in Congo terecht kwamen om zo te kunnen worden besteed aan het project. Het grootste deel van de giften werd besteed aan de aanschaf van materialen voor het bouwen van de afscheidingsmuur, een grote poort (toegangsdeur) en o.a. prikkeldraad voor bovenop de muur voor extra beveiliging. Gelukkig is de muur voltooid, waar wij ook erg trots op zijn. Alle leerlingen en hun ouders zijn hier ook erg blij mee, de school en omgeving zijn hierdoor een stuk veiliger voor hen geworden. Hiervoor willen we ook alle organisaties hartelijk bedanken!

Ook willen wij Wijkvereniging De Schalm heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid om daar 2 x per week gratis onze vergadering te houden t.b.v. onze activiteiten in verband met het aanvragen van donaties voor de Stichting Super Adelaar!

Reis naar Congo- Kinshasa
Het bestuurslid Mevrouw Bébé Mpongo met een vrijwilliger Justice Kaluba van Stichting Super Adelaar, reisden naar Congo in 2017 om te controleren hoe de Stichting in Congo het geld heeft besteed dat Stichting Super Adelaar en andere sponsoren in Nederland in het schooljaar 2016/2017 hebben opgestuurd naar Congo. Justice Kaluba kwam mee i.v.m. het franstalig maken van computers/ laptops. Het bestuurslid heeft de activiteiten gecontroleerd ten behoeve van het bouwen van de afscheidingsmuur en hoe de gang van zaken is betreffende alle activiteiten in de school.
Verder heeft zij de voortgang van de activiteiten van Stichting Super Adelaar in Congo DRC gecontroleerd en is er een vergadering gehouden met het hele personeel van Stichting Super Adelaar Congo over de school en is er een gesprek gehouden met de medewerkers voor de bouw van de
afscheidingsmuur. Het gaat ook goed met onze Stichting in de wijk Mikondo. We hebben een goede docent informatica en goede leraressen voor de  basisschool. We zijn hier erg blij mee.

Jaarlijks terugkerende evenementen
Elk jaar heeft de Stichting Super Adelaar een vast programma, zoals:
Beursvloer in Deventer
Op 5 april  2017 heeft de stichting deelgenomen aan de 11e editie Beursvloer in Deventer. Hierdoor hebben we een mooie beamer gekregen van het bedrijf ”Believe-it” en andere matches met twee bedrijven voor onze school in Congo. Jimki voor het aanpassen van onze website en Agrovision voor apparatuur voor de school. Aankomend jaar hopen we dit af te kunnen ronden. Ook hebben we aan activiteiten van Vrijwilligerscentrale Deventer deel genomen, o.a. waren wij aanwezig bij een bijeenkomst voor bestuurders Centraal van vrijwilligersorganisaties, op 16 mei heeft de stichting
deel genomen aan de eerste themabijeenkomst van Bestuurders Centraal in Deventer. Dit heeft interessante resultaten opgeleverd. Het ging om de volgende onderwerpen: maatschappelijk betrokken verenigingen, Interne communicatie in de vereniging; Werven van vrijwilligers; Verjonging; Vrijwilligersbeleid. Kortom, een avond vol kansen en ontmoeting in een inspirerend Kunstenlab in Deventer. Lekker hapjes gegeten aan het einde..
Wij hebben daar andere organisaties ontmoet en ervaringen uitgewisseld.

 

Radio El Mundo 

Ook hebben we deel genomen aan een radio-uitzending van Radio El Mundo die daar vanuit  werd uitgezonden. Wij werden als stichting geïnterviewd op 1 juli.

De rommelmarkt

Op  3 juni heeft de stichting deel genomen aan de rommelmarkt in  wijkgebouw De Schalm in Deventer om spullen te verkopen en de opbrengst te besteden aan de bouw van de muur in Congo. Er deden veel organisaties mee met de rommelmarkt.

Activiteiten van nationale- en Internationale samenwerking 2017

Twee keer deelgenomen. Op 3 april en 31 oktober aan het halfjaarlijks periodiek overleg internationale samenwerking tussen de gemeente Deventer en ontwikkelingsorganisaties binnen de gemeente Deventer.

Ander nieuws vanuit RDC:
Computercursus in Congo-Kinshasa: het gaat goed met de computerlessen voor de moeders en de jongeren. Het is moeilijker om geld in te zamelen in RD Congo dan in Nederland, omdat de valuta in RD Congo door inflatie sterk  wisselt. Ook is er een problematische politieke situatie in het
land waardoor er veel onrust is. Dit heeft ook zeker invloed op de school. Ook tijdens de uitvoer van onze projecten geeft dit wel eens problemen, o.a. dat materiaal ook ineens duurder kan zijn dan begroot. In Congo de politiek situatie is niet stabiel.

Nieuw project
De volgende stap die wij nu willen nemen, is de installatie van zonnepanelen. Vanwege diefstal van kabels etc. is stroomtoevoer in het gehele dorp niet mogelijk. Tevens was daarvoor de stroomtoevoer ook niet stabiel en viel vaak uit. De school maakt daarom gebruik van generators
om stroom te kunnen opwekken. Het probleem is dat deze generators erg veel lawaai maken en daardoor erg storend zijn voor en tijdens de lessen.
Sinds kort bezit de school, dankzij een donatie van “Believe It”, ook over een beamer. Deze kan nu niet optimaal gebruikt worden voor de lessen, omdat het geluid te zacht is om over het geluid van de generator heen te komen. Ook is het, door het plaatsen van zonnepanelen, mogelijk om meer
inkomsten in Congo zelf te kunnen verkrijgen door o.a. verkoop van levensmiddelen (door aanschaf diepvries/koelkast etc.) en diensten aanbieden, zoals opladen van mobiele telefoons.

Een andere wens is nog…
De bewoners wensen en hopen dat wij ook in de toekomst kinderen les kunnen blijven geven op de basisschool. Op dit moment hebben wij 4 groepen, dit schooljaar is er een groep bij gekomen, waaraan wij basisschool-lessen geven. De wens is om dit uit te breiden in de toekomst tot en met groep 8. De ouders zijn blij want alle kinderen van deze wijk moesten ver lopen om naar school te kunnen. Ieder jaar waren er tientallen auto-ongelukken door overstekende kinderen. Daarom zijn de
ouders van de buurt waar we de nieuwe school gebouwd hebben erg blij voor hun kinderen, omdat de weg naar school ook veel veiliger is. Het probleem is echter, dat er niet genoeg geld is om meer vrijwillige docenten te kunnen laten lesgeven op school. De onkosten, zoals vervoer, kunnen niet worden vergoed.

Conclusie:

De school loopt goed, er wordt veel gebruik van gemaakt. Er zijn goede vrijwillige docenten werkzaam. Door de bouw van de afscheidingsmuur met toegangspoort en prikkeldraad zijn de inwoners van Mikondo nog blijer met de school. Het is nog een stuk veiliger geworden om hun kinderen daar naar school te laten gaan. Ook de aanschaf van de beamer biedt meer mogelijkheden tot lesgeven en ontspanning (films kijken). Stichting Super Adelaar in Congo heeft de achterstandswijk Mikondo opgeknapt door het bouwen van de nieuwe school, zeggen de ouders. Dit alles motiveert ons om te proberen vanuit Nederland nog meer donaties binnen te krijgen om zo de school steeds meer te laten groeien en te verbeteren met als einddoel de school zelfvoorzienend te laten worden.

Deventer,  23 februari 2018

Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar

 

Adresgegevens: Smyrnastraat 46 7413 BC Deventer Nederland - Kantoor adres: Dreef 1 7414 EA Deventer
KVK Oost Nederland: 08192407 - Geopend maandag en donderdag 15:00 - 17:00