Het schoolgebouw

Waarom een schoolgebouw op deze plek?

Zoals wellicht bekend, zijn er sinds 1997 in het oosten van de Democratische Republiek Congo voortdurend conflicten. In dit land, met een bevolking van bijna 70 miljoen mensen, is ongeveer 60 % van de bevolking gevlucht naar de hoofdstad Kinshasa om bescherming te zoeken voor de verschillende militaire groepen die onmenselijk geweld plegen tegen de lokale bevolking, mannen om het leven brengen en zowel jonge als oudere vrouwen misbruiken.
De gevolgen hiervan zijn zeer groot. De getroffen mensen leefden oorspronkelijk van de landbouw in de dorpen waar ze vandaan kwamen. In Kinshasa is het leven echter totaal anders. Hoe kunnen ze hun weg vinden in deze nieuwe situatie? Om nieuwe perspectieven te creëren voor deze mensen die zulke vreselijke dingen meegemaakt hebben, kan Super Adelaar een belangrijke rol spelen door te zorgen voor een omgeving waarin mensen elkaar begrijpen, elkaar helpen en lessen kunnen volgen om zo hun kans op werk te vergroten.Onderwijs is een groot probleem in Afrika, dus ook in de Democratische Republiek Congo.

Veel mensen hebben geen toegang tot goed onderwijs of kunnen het niet betalen. Ook is er gebrek aan praktijk gericht onderwijs of mogelijkheden tot stages. Zo krijgen studenten aan de universiteit wel theorieles over het gebruik van computers, zonder dat ze ook de kans krijgen praktijkervaring op te doen. Stichting Super Adelaar geeft de kans aan de mensen om gratis praktische computerlessen te nemen. In de toekomst hopen we ook andere lessen aan te bieden zoals naailes en autotechniek. Door deze praktische lessen wil de Stichting vooral vrouwen en kinderen de kans geven om hun talenten te ontwikkelen en hun kans op werk en een betere toekomst te vergroten. Stichting Super Adelaar zet zich verder in voor de verbetering van het sociaal- en economisch leven door met de school een plek te bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en helpen.

Waarom de stichting Super Adelaar in Nederland?

Om Stichting Super Adelaar in Congo verder te ontwikkelen, zet de Stichting in Nederland zich in om fondsen te werven. Daarvoor is in maart 2009 de Stichting Super Adelaar opgericht in Nederland.

Menu