Archief

Jaarverslag Stichting Super Adelaar 2017
Het jaar 2017 was een positief jaar voor de stichting, zowel in Congo  als in Nederland. Ons doel was om de afscheidingsmuur te bouwen en dat doel hebben we met succes bereikt. Het project dat we samen met Wilde Ganzen,  en de andere organisaties hebben uitgevoerd is goed afgerond.

Afscheidingsmuur

Deze stichting Wilde Ganzen was een tussenschakel om te zorgen dat alle giften met betrekking tot dit project in Congo terecht kwamen om zo te kunnen worden besteed aan het project. Het grootste deel van de giften werd besteed aan de aanschaf van materialen voor het bouwen van de afscheidingsmuur, een grote poort (toegangsdeur) en o.a. prikkeldraad voor bovenop de muur voor extra beveiliging. Gelukkig is de muur voltooid, waar wij ook erg trots op zijn. Alle leerlingen en hun ouders zijn hier ook erg blij mee, de school en omgeving zijn hierdoor een stuk veiliger voor hen geworden. Hiervoor willen we ook alle organisaties hartelijk bedanken!

Ook willen wij Wijkvereniging De Schalm heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid om daar 2 x per week gratis onze vergadering te houden t.b.v. onze activiteiten in verband met het aanvragen van donaties voor de Stichting Super Adelaar!

Reis naar Congo- Kinshasa
Het bestuurslid Mevrouw Bébé Mpongo met een vrijwilliger Justice Kaluba van Stichting Super Adelaar, reisden naar Congo in 2017 om te controleren hoe de Stichting in Congo het geld heeft besteed dat Stichting Super Adelaar en andere sponsoren in Nederland in het schooljaar 2016/2017 hebben opgestuurd naar Congo. Justice Kaluba kwam mee i.v.m. het franstalig maken van computers/ laptops. Het bestuurslid heeft de activiteiten gecontroleerd ten behoeve van het bouwen van de afscheidingsmuur en hoe de gang van zaken is betreffende alle activiteiten in de school.
Verder heeft zij de voortgang van de activiteiten van Stichting Super Adelaar in Congo DRC gecontroleerd en is er een vergadering gehouden met het hele personeel van Stichting Super Adelaar Congo over de school en is er een gesprek gehouden met de medewerkers voor de bouw van de
afscheidingsmuur. Het gaat ook goed met onze Stichting in de wijk Mikondo. We hebben een goede docent informatica en goede leraressen voor de  basisschool. We zijn hier erg blij mee.

Jaarlijks terugkerende evenementen
Elk jaar heeft de Stichting Super Adelaar een vast programma, zoals:
Beursvloer in Deventer
Op 5 april  2017 heeft de stichting deelgenomen aan de 11e editie Beursvloer in Deventer. Hierdoor hebben we een mooie beamer gekregen van het bedrijf ”Believe-it” en andere matches met twee bedrijven voor onze school in Congo. Jimki voor het aanpassen van onze website en Agrovision voor apparatuur voor de school. Aankomend jaar hopen we dit af te kunnen ronden. Ook hebben we aan activiteiten van Vrijwilligerscentrale Deventer deel genomen, o.a. waren wij aanwezig bij een bijeenkomst voor bestuurders Centraal van vrijwilligersorganisaties, op 16 mei heeft de stichting
deel genomen aan de eerste themabijeenkomst van Bestuurders Centraal in Deventer. Dit heeft interessante resultaten opgeleverd. Het ging om de volgende onderwerpen: maatschappelijk betrokken verenigingen, Interne communicatie in de vereniging; Werven van vrijwilligers; Verjonging; Vrijwilligersbeleid. Kortom, een avond vol kansen en ontmoeting in een inspirerend Kunstenlab in Deventer. Lekker hapjes gegeten aan het einde..
Wij hebben daar andere organisaties ontmoet en ervaringen uitgewisseld. 

Radio El Mundo 

Ook hebben we deel genomen aan een radio-uitzending van Radio El Mundo die daar vanuit  werd uitgezonden. Wij werden als stichting geïnterviewd op 1 juli.

De rommelmarkt

Op  3 juni heeft de stichting deel genomen aan de rommelmarkt in  wijkgebouw De Schalm in Deventer om spullen te verkopen en de opbrengst te besteden aan de bouw van de muur in Congo. Er deden veel organisaties mee met de rommelmarkt.

Activiteiten van nationale- en Internationale samenwerking 2017

Twee keer deelgenomen. Op 3 april en 31 oktober aan het halfjaarlijks periodiek overleg internationale samenwerking tussen de gemeente Deventer en ontwikkelingsorganisaties binnen de gemeente Deventer.

Ander nieuws vanuit RDC:
Computercursus in Congo-Kinshasa: het gaat goed met de computerlessen voor de moeders en de jongeren. Het is moeilijker om geld in te zamelen in RD Congo dan in Nederland, omdat de valuta in RD Congo door inflatie sterk  wisselt. Ook is er een problematische politieke situatie in het
land waardoor er veel onrust is. Dit heeft ook zeker invloed op de school. Ook tijdens de uitvoer van onze projecten geeft dit wel eens problemen, o.a. dat materiaal ook ineens duurder kan zijn dan begroot. In Congo de politiek situatie is niet stabiel.

Nieuw project
De volgende stap die wij nu willen nemen, is de installatie van zonnepanelen. Vanwege diefstal van kabels etc. is stroomtoevoer in het gehele dorp niet mogelijk. Tevens was daarvoor de stroomtoevoer ook niet stabiel en viel vaak uit. De school maakt daarom gebruik van generators
om stroom te kunnen opwekken. Het probleem is dat deze generators erg veel lawaai maken en daardoor erg storend zijn voor en tijdens de lessen.
Sinds kort bezit de school, dankzij een donatie van “Believe It”, ook over een beamer. Deze kan nu niet optimaal gebruikt worden voor de lessen, omdat het geluid te zacht is om over het geluid van de generator heen te komen. Ook is het, door het plaatsen van zonnepanelen, mogelijk om meer
inkomsten in Congo zelf te kunnen verkrijgen door o.a. verkoop van levensmiddelen (door aanschaf diepvries/koelkast etc.) en diensten aanbieden, zoals opladen van mobiele telefoons.

Een andere wens is nog…
De bewoners wensen en hopen dat wij ook in de toekomst kinderen les kunnen blijven geven op de basisschool. Op dit moment hebben wij 4 groepen, dit schooljaar is er een groep bij gekomen, waaraan wij basisschool-lessen geven. De wens is om dit uit te breiden in de toekomst tot en met groep 8. De ouders zijn blij want alle kinderen van deze wijk moesten ver lopen om naar school te kunnen. Ieder jaar waren er tientallen auto-ongelukken door overstekende kinderen. Daarom zijn de
ouders van de buurt waar we de nieuwe school gebouwd hebben erg blij voor hun kinderen, omdat de weg naar school ook veel veiliger is. Het probleem is echter, dat er niet genoeg geld is om meer vrijwillige docenten te kunnen laten lesgeven op school. De onkosten, zoals vervoer, kunnen niet worden vergoed.

Conclusie:

De school loopt goed, er wordt veel gebruik van gemaakt. Er zijn goede vrijwillige docenten werkzaam. Door de bouw van de afscheidingsmuur met toegangspoort en prikkeldraad zijn de inwoners van Mikondo nog blijer met de school. Het is nog een stuk veiliger geworden om hun kinderen daar naar school te laten gaan. Ook de aanschaf van de beamer biedt meer mogelijkheden tot lesgeven en ontspanning (films kijken). Stichting Super Adelaar in Congo heeft de achterstandswijk Mikondo opgeknapt door het bouwen van de nieuwe school, zeggen de ouders. Dit alles motiveert ons om te proberen vanuit Nederland nog meer donaties binnen te krijgen om zo de school steeds meer te laten groeien en te verbeteren met als einddoel de school zelfvoorzienend te laten worden.

Deventer,  23 februari 2018

Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar

—————————————————————————————————–

Jaaroverzicht Stichting Super Adelaar 2016

Het jaar was een moeilijk jaar voor onze school in RD Congo want onze studenten en leerlingen konden niet in vrede studeren. We zijn wijkvereniging De Schalm dankbaar, want wij kunnen tot nu toe een ruimte gratis gebruiken als kantoor.

Nieuws vanuit RD CONGO/  Nieuws vanuit Nederland 

Aan het begin van 2016 moesten onze docenten ook worden getraind om enkele kwalificaties te verkrijgen. We hebben een subsidie van de gemeente Deventer gekregen om hiervoor te gebruiken. Inmiddels is de training met goed gevolg afgerond en hebben de docenten hiervoor een certificaat behaald.les enfants de SA

De politieke situatie in DR Congo is niet stabiel. Door de verkiezing die moest plaatsvinden in november is er veel onrust. De verkiezing is uiteindelijk niet doorgegaan. Deze is verplaatst naar april 2018, de mensen komen hierdoor in opstand. Dit veroorzaakt een onstabiele economische situatie, waardoor inflatie ontstaat. Dit is dan weer de oorzaak van de vele stakingen in RD Congo, o.a. in het onderwijs. Dit heeft vervolgens ook weer invloed op onze school van Stichting Super Adelaar in RD Congo en andere scholen.

Reis naar RD Congo april 2016

Een bestuurslid in Nederland van de stichting ging naar Kinshasa voor werkbezoek. Advies van de vrijwilligers van Stichting Super Adelaar in DR Congo is om te zorgen voor meer veiligheid rondom de school d.m.v. het bouwen van een afscheidingsmuur met bewakingscamera.

Project afscheiding muur

Kom in actie! We willen een afscheidingsmuur voor onze studenten bouwen. Om te voorkomen dat kinderen kunnen verdrinken, hebben wij een afscheidingsmuur nodig. Waarom is het nodig: voor de veiligheid van onze studenten, vrijwilligers en materialen. Ook zijn er klassen met jonge kinderen, nu tussen de 5 en 7 jaar en zijn er plannen om de klassen uit te breiden. Wij willen graag dat de kinderen veilig op het terrein kunnen spelen (ook omdat er dichtbij de school een riviertje loopt).

Noodpotje

Door de ziekte van de dochter van onze assistent mevrouw Sabine is er een vervelende situatie geweest. Zij is overleden in oktober 2016 en zij dacht iets terug te kunnen krijgen (financiële hulp) van de stichting om haar dochter te kunnen begraven, maar dat was niet het geval, want de stichting heeft geen noodpotje voor dit soort omstandigheden. Mevrouw Sabine was ontmoedigd om nog les te geven. ‘’Waarom geef ik les aan kinderen van anderen, en mijn eigen kind is overleden, en deze stichting wil mij niet helpen’’ , heeft ze gezegd. Ze begrijpt niet dat Super Adelaar van vrije giften leeft van organisaties. Dit is de reden dat wij als stichting een oplossing moeten vinden om dergelijke gevallen te voorkomen.

Subsidies/Fondsen

Vanuit Nederland kregen we de volgende subsidies in 2016. Gemeente Deventer (voor het werkbezoek en training docenten), Stichting K.O.O.K, Casterenshoeve voor het afbouwen van de school voor de voltooiing van ons project afscheiding muur. Van Stichting Casterenshoeve is de bijdrage nog niet binnen bij stichting Super Adelaar, zodra dit het geval is kunnen wij starten met dit project. We hebben ook subsidie gekregen van de stichting Hofstee voor het afbouwen van de toiletten-groep. Inmiddels is de toiletten-groep helemaal af. We zijn hier erg blij mee!

De samenwerking met Wilde Ganzen is inmiddels ook goedgekeurd op 16 november jl., dit is goed nieuws. De eis van stichting Wilde Ganzen is dat wij door middel van eigen fondsenwerving een bedrag bij elkaar moeten zien te krijgen, waarna Wilde Ganzen 50% van dit bedrag zal bijdragen voor het project afscheiding muur.

Nieuwe vrijwilliger

We hebben een nieuwe vrijwilliger Maruska Mensinga, die ons goed kan helpen met administratief werk en buitenactiviteiten.

Juli 2016 geschenk computers

We zijn Mathilde Heinen, Dyslexie Centrum Twente enorm dankbaar voor het schenken van 16 laptops en 10 moderne computers voor onze school in RD Congo (Mikondo). We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen hiermee geholpen zijn!

Eigen middelen

Verkopen van eigen spullen: we zijn begonnen met verkoop van eigen spullen om o.a. het transport van laptops en computers met bijvoorbeeld een boot naar RD Congo te kunnen  versturen. Dit zetten we dit jaar voort.

Nieuwe optie om geld naar RD CONGO te sturen

Wij hebben een goeie tip gekregen van een andere stichting Bon Berger om geld naar Kinshasa te sturen met worldremit.com/send/Payment.aspx. Dit is een goed bruikbare tip. We hebben al een paar  keer geld naar Congo gestuurd en het verliep beter dan bij Western Union. Als je direct geld naar de rekening van de stichting in Congo overmaakt komen er extra kosten bij, bijna 40% van je eigen bedrag.

Gouden Gans

De stichting heeft eind van het jaar 2016 deel genomen aan de verkiezing van Gouden Gans georganiseerd door de stichting Wilde Ganzen. De stichting moest veel stemmen krijgen om 10.000 euro te kunnen winnen. Helaas hadden wij niet voldoende stemmen om daarvoor in aanmerking te komen.

Activiteiten van nationale en Internationale Samenwerking 2016

Deventer Wereldstad. Op zondag 6 november 2016, deed Stichting Super Adelaar ook mee aan de Wereldmarkt van Deventer Wereldstad in de Schouwburg om de stichting te promoten. Er hing een gezellige sfeer met veel gezelligheid en lekkere hapjes en drankjes, culturele activiteiten zoals zang en dans, een debat door studenten en een toespraak van burgemeester Heidema.

Maatschappelijke stage op 7 oktober 2016.

Stichting Super Adelaar heeft deelgenomen aan de MAS EXPO bij Ludgerus in Deventer.

Hierdoor kregen wij bezoek van ongeveer 1100 leerlingen van verschillende scholen van Etty Hillesum Deventer. Ook kregen wij veel aanmeldingen, dus er moest een selectie plaats vinden onder leerlingen om stage bij ons te komen lopen. Dus we hadden een leuke dag. Wij konden 2 stagiaires aannemen om bij ons stage te komen lopen. Helaas is dit uiteindelijk niet doorgegaan.

We bedanken de organisator van de Vrijwilligers Centrale Deventer en het Etty Hillesum Lyceum in Deventer voor de samenwerking sinds 2012 tot heden.

Nieuws op de RDTV

In mei 2016, was op de Deventer televisie de hele week de uitzending van het interview met onze stichting opgenomen door een stagiair van Deventer Televisie in het kader van de millenniumdoelen. Dit is de link naar het interview: https://www.youtube.com/watch?v=rYe6HqIRcnY Reportage – Millenniumdoelen – maandag 16 mei

Regeringsleiders van 189 landen hebben in 2000 afgesproken om belangrijke wereldproblemen aan te pakken. Er zijn 8 doelstellingen vastgelegd.

In december stond een artikel over de verkiezing van gouden gans op Deventer Televisie. https://deventerrtv.nl/artikel/40356870/super-adelaar-in-de-race-voor-gouden-gans Super Adelaar in de race voor Gouden Gans – DeventerRTV.nldeventerrtv.nl

Stichting Super Adelaar in Deventer doet mee aan de actie ‘Gouden Gans’ waarmee ze hopen op de €10.000 om de school in Congo af te bouwen.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Wij kunnen het logo “erkend leerbedrijf” tijdelijk gebruiken. Een student van ROC Aventus heeft 2 maanden bij ons stage lopen. Hierdoor hadden wij een tijdelijke toestemming gekregen om dit logo te kunnen gebruiken. Aangezien wij niet over alle kantoor materialen beschikken om een student van ROC te kunnen begeleiden, is de toestemming na 2 maanden ingetrokken.

Jaarlijks terugkerende evenementen

Elk jaar heeft de Stichting Super Adelaar een vast programma, zoals:

Periodiek overleg: in 2016 hebben wij met onze Stichting twee maal deel genomen aan het Periodiek Overleg, met deelnemers van andere stichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In april werd een ruimte beschikbaar gesteld bij de Hogeschool Saxion. In oktober was het nieuwe gebouw van het stadhuis klaar en kon het overleg weer daar plaatsvinden.

De gemeente Deventer organiseert twee keer per jaar een periodiek overleg,  omdat de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking moeten overleggen over wat ze in de 6 afgelopen maanden hebben gedaan. Burgemeester Heidema, dhr. Hendriks en een paar wethouders waren hierbij aanwezig. Het was erg zinvol, want je hoort dan verhalen van andere organisaties en hierdoor krijg je een goed beeld en leer je wat je nog kunt verbeteren aan of met je organisatie.

Vrijetijdsmarkt: op 3 september 2016 hebben wij namens onze Stichting op de Vrijetijdsmarkt in de Lebuïnuskerk in Deventer gestaan. Dit jaar was nog bijzonder voor ons, omdat we afgelopen jaar zelf de deelnemerskosten moesten betalen, maar dit jaar heeft de gemeente Deventer voor alle ontwikkelingsorganisaties de deelnemerskosten betaald. Hier willen we de gemeente Deventer (Deventer Wereldstad) nog extra voor bedanken! Zo hebben wij op een feestelijke manier Stichting Super Adelaar kunnen promoten door flyers uit te delen. Extra dank aan Anke, Maruska en Patty voor hun hulp.

Beursvloer: op dinsdag 5 april 2016. Wij hebben namens onze Stichting deelgenomen aan de beursvloer. Dit wordt elk jaar georganiseerd in Deventer. Een lokaal maatschappelijk betrokken evenement waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en elkaar kunnen versterken. Ook dat is samenwerken aan het leukste idee van Deventer. Hier hebben wij ook veel goede tips gekregen van bedrijven. Dankzij onze deelname ontvangen wij van BYK in januari 2017 nog gebruikte laptops voor onze Stichting. Het was een leuke dag. Wij willen hierbij de Vrijwilligerscentrale Deventer bedanken hiervoor!

Conclusie 2016

We zijn blij om te merken dat de school goed loopt. De studenten en de vrijwilligers zijn gemotiveerd. De sfeer op de school is goed en de relatie tussen de medewerkers ook. De medewerkers zijn druk met de school afbouwen. Er is geconstateerd dat de bijdragen/subsidies zijn besteed aan datgene waarvoor het bedoeld was, het project toilettengroep is helemaal afgerond en wordt gebruikt. Doelen voor het komende jaar 2017 zijn fondsen werven voor het verder afbouwen van de school, er is nog veel te doen, o.a. een afscheidingsmuur om de school. Ook zal er een noodfonds moeten worden aangelegd (personeelspotje), om te kunnen blijven waarborgen dat de docenten vrijwillig hun werk kunnen blijven doen op de school in RD Congo. Zij moeten o.a. hun transportkosten kunnen blijven declareren.

Deventer,  13 februari 2017

Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar

————————————————————————————

Jaaroverzicht Stichting Super Adelaar 2015: in het begin van 2015 kregen we al de melding dat we ons vaste kantoor niet meer op de maandag en de donderdag kunnen gebruiken.  We moesten maar naar een ander kantoor gaan, maar in dat kantoor is geen computer en geen internet. Het liefst zouden we ons oude kantoor terug hebben in 2016, maar als we weer in het oude kantoor willen werken, moeten we voor elk gebruik van het kantoor € 15,- betalen. (Dat zou € 30,- per week worden). Dat vinden we veel omdat onze stichting geen vast inkomen heeft. De stichting werkt voornamelijk met giften van mensen. In het oude kantoor, wijkgebouw De Schalm, vonden we het heel prettig werken. Om thuis te werken met drukte om je heen (kinderen  enz..) is niet makkelijk. Hopelijk kunnen we in 2016 een oplossing of een ander kantoor vinden met internet.

Dit jaar waren we bezig met het inzamelen van geld voor het bouwen van onze school en de toiletten- groep. We zijn dankbaar voor ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen voor hun begrip, want ze hebben ons contract voor het bouwen van de school 3 keer verlengd, zodat we de kans kregen om het bedrag bij elkaar te krijgen voor ons project.  Ondanks deze kans, hebben we het project helaas nog niet kunnen voltooien. We danken ook de organisaties die ons hebben gesteund, zoals: gemeente Deventer, ASN BANK, HAGIS FOUNDATION en alle particulieren die ons financieel  en/of op andere manieren hebben gesteund met de realisatie van ons project. Elk jaar heeft de Stichting Super Adelaar een vast programma, zoals:

1. Periodiek overleg: in 2015 hebben wij met onze Stichting twee maal  (april en oktober) deel genomen op de Hogeschool Saxion aan het Periodiek overleg samen met burgemeester Heidema van de Gemeente Deventer. De gemeente Deventer organiseert twee keer per jaar een periodiek  overleg,  omdat de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking moeten overleggen over wat ze in de 6 afgelopen maanden hebben gedaan. Burgemeester Heidema en dhr. Hendriks en een paar wethouders waren hierbij aanwezig. Het was leuk,  want je hoort dan verhalen van andere organisaties en hierdoor krijg je een goed beeld en leer je wat je nog kunt verbeteren aan of met je organisatie.

2. Maatschappelijke stage 2015: op 09 oktober heeft Stichting Super Adelaar met een tafel bij de MAS EXPO gestaan. Hierdoor kregen wij bezoek van ongeveer 1100 leerlingen van verschillende scholen van Etty Hillesum. Ook kregen wij veel aanmeldingen, dus er moest een  selectie plaats vinden onder leerlingen om stage bij ons te komen lopen. Dus we hadden een leuke dag. Wij moesten 2 stagiaires aannemen om bij ons stage te komen lopen.

3.Vrijetijdsmarkt: op 5 september 2015 hebben wij namens onze Stichting op de Vrijetijdsmarkt in de Lebuïnuskerk in Deventer gestaan. Dit jaar was bijzonder voor ons, omdat we afgelopen jaar zelf de deelnemerskosten moesten betalen, maar dit jaar heeft de gemeente Deventer voor alle ontwikkelingsorganisaties de deelnemerskosten betaald. Hier willen we de gemeente Deventer (wereldstad) nog extra voor bedanken! Er hing een gezellige sfeer met veel gezelligheid en lekkere hapjes en drankjes.  Zo hebben wij op een feestelijke manier Stichting Super Adelaar kunnen promoten door  flyers uit te delen. Ons bestuurslid Anke Tax heeft tijdens de Vrijetijdsmarkt nog contact gehad met Berry Steenbruggen, yoga leraar in de Schalm, die ons spontaan een bedrag heeft aangeboden van € 159,- om ons project te steunen. Heel erg bedankt hiervoor.

4. Op 25 september 2015  heeft onze organisatie deel genomen aan het programma Themadag Lokaal, dat Wilde Ganzen en Impulsis hadden georganiseerd in Utrecht. We vonden het ook erg interessant en leerzaam bij Ondernemen/Economische Ontwikkeling voor Particulier Initiatief, Ondernemersdag 2015. We hadden dus weer een leuke dag met Impulsis en Wilde Ganzen op 25 september 2015.

5. Braderie Schalkhaar: op 26 mei 2015 hebben wij op de braderie in Schalkhaar gestaan. Hier hebben wij boeken verkocht om daarmee geld te verzamelen en veel informatie gegeven aan mensen om onze Stichting te promoten; een aanmelding van vrijwilliger ‘’Anita Cambier’’ gekregen. Helaas is zij wegens persoonlijke omstandigheden gestopt met het vrijwilligerswerk.

6. Reis naar Congo. Jaarlijks reisde een bestuurslid van de stichting naar Republiek Democratie du Congo om het project te controleren. In 2015 ging ons bestuurslid, mevr. Bébé Mpongo van Stichting Super Adelaar naar Congo om te controleren hoe de Stichting Super Adelaar in Congo het geld heeft besteed dat Stichting Super Adelaar, Wilde Ganzen, gemeente Deventer en andere sponsoren in Nederland in het hele jaar 2015 hebben over gemaakt naar Congo. Zij heeft de activiteiten gecontroleerd voor het bouwen van de school en de toiletten-groep en hoe de gang van zaken is betreffende alle activiteiten in het nieuwe gebouw. Verder heeft zij de voortgang van de activiteiten van Stichting Super Adelaar in Congo DRC gecontroleerd en is er een vergadering gehouden met het hele personeel van Stichting Super Adelaar Congo over de nieuwe school. Ook is er een gesprek geweest met de medewerkers voor de bouw van de nieuwe toiletten. Ondanks dat de tijd te kort was, is alles gedaan wat hierboven wordt genoemd.   Wat heeft de Stichting Super Adelaar precies gedaan met de giften die we van alle sponsoren hebben ontvangen?  De aankoop van materialen voor het bouwen van de school en voor de toilette-groep. Gelukkig heeft onze school nu een modern toilet, waar we trots op zijn. Twee lokalen zijn nu afgebouwd. Het derde lokaal mist nog een paar daken en wat materialen. Alle leerlingen en hun ouders zijn  erg blij met de vorderingen van de bouw. Hierbij willen we ook alle organisaties die ons hebben gesteund met het bouwen van de nieuwe school en de toiletten-groep hartelijk bedanken!

Ander nieuws vanuit RD. Congo: we zijn nog steeds bezig met het afbouwen van de school en het opknappen van de toiletten. Twee klaslokalen zijn helemaal af, maar het derde lokaal nog niet. Wij missen nog een bedrag  om  onze school af te bouwen. Maar het is moeilijker om geld te  verzamelen in RD Congo als in Nederland. Wij hopen dat we voor eind schooljaar 2015/2016 klaar zijn met het bouwen van de drie klaslokalen voor informatica-lessen, zodat we de wensen van de bewoners kunnen vervullen. De juffrouw van de peuters, mevrouw Marie Konde, heeft een goede reputatie in de wijk Mikondo. Ze kan goed met de kinderen om gaan. Sinds 15 september 2014 hebben we ons eigen gebouw en hoeven we dus geen huur meer te betalen. Onze studenten kunnen informatica-lessen volgen zonder enige storing en zonder complicaties met betrekking tot een verhuurder. De volgende stap die wij nu willen nemen, is het af bouwen van de school,  zodat onze studenten goede voorzieningen hebben om te kunnen studeren. We hebben ook een peuterspeelzaal waar kinderen vanaf 3 tot 5 jaar komen om bij ons te leren. De bewoners wensen en hopen dat wij ook in de toekomst kinderen les kunnen blijven geven op deze basisschool. De ouders zijn blij, want alle kinderen van deze wijk moesten ver lopen om naar school te kunnen. Ieder  jaar waren er tientallen auto-ongelukken door overstekende kinderen. Daarom zijn de ouders van de buurt waar we de nieuwe school gebouwd hebben erg blij voor hun kinderen, omdat de weg naar school nu veel korter en veiliger is. Wij zijn ook blij dat we de inwoners van Mikondo kunnen helpen. We zijn ook heel blij en tevreden met de nieuwe ervaring van onze eigen school. Stichting Super Adelaar in Congo heeft de achterwijk Mikondo opgewaardeerd door het bouwen van de nieuwe school, zeggen de ouders. Mensen en kinderen van onze school en uit de omgeving zijn ook erg blij met de nieuwe moderne toiletten.

ANTWERPEN: op dinsdag 07 juli 2015 zijn er een aantal mensen van Stichting Super Adelaar naar Antwerpen gereisd om een paar computers en speelgoed op te sturen naar Congo voor de nieuwe school. De computers en het speelgoed  zullen op 25 augustus 2015 aan komen in RD. Congo Kinshasa. Wij bedanken alle mensen hartelijk voor hun gift.

Het bouwen van een school: Sinds 2014 zijn wij bezig met het bouwen van een school in  Congo.

Op 17/06/2015:  hebben wij namens onze Stichting deelgenomen aan “Organisaties Versterken Elkaar,” een project namens het bureau Vrijwilligerscentrale Deventer. Dit wordt elk jaar georganiseerd in Deventer. Hier hebben wij ook veel goede tips gekregen van andere organisaties. Het was een leuke, leerzame dag. Wij willen hierbij het bureau  Vrijwilligerscentrale bedanken!

Op 19 februari 2015  heeft de Stichting Super Adelaar de eerste klassen van Het Boerhaave, onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum, bezocht. Met een kraampje heeft de stichting elf klassen een kort verhaal verteld over onze de stichting. Ook mochten de kinderen vragen stellen. Nadat de kinderen hun keuze hadden gemaakt voor een bepaalde stichting, heeft Stichting Super Adelaar 2 keer een groep van 30 kinderen aangemeld gekregen. Met deze kinderen hebben zij mooie kaarten gemaakt. De bedoeling van de dag was om de kinderen wenskaarten te laten maken en ze daarna te presenteren op de braderie . Onze rol: een klus-doe-opdracht bedenken die de leerlingen in het lokaal kunnen uitvoeren. De benodigde materialen kopen. Een kraampje in het lokaal inrichten. De leerlingen te woord staan om onze organisatie te presenteren. De klas begeleiden tijdens de uitvoering van de klus. Na een lange dag vol gezelligheid hadden zowel de medewerkers van de stichting als de leerlingen nieuwe ervaringen opgedaan. We bedanken de organisator van de Vrijwilligers Centrale Deventer en het Etty Hillesum Lyceum Boerhaave in Deventer voor de samenwerking sinds 2012 tot heden.                       Conclusie 2015: We hebben 4 deuren geplaatst voor onze toiletten. De studenten en de vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd. De sfeer in de school is goed en de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen is prettig.

Deventer, 04 januari 2016

Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar,

Bébé Mpongo- voorzitter                                                                                                                                                 Anke Tax- secretaresse                                                                                                                                             Liliane Kilunga- penningmeester

 

Jaarverslag 2014 Stichting Super Adelaar in Nederland Het voornaamste doel in  2014 was geld verdienen voor de actie die we samen met Stichting Wilde Ganzen uitvoerden om onze school in  RD.Congo te kunnen bouwen. Dit was niet makkelijk voor ons. Wij hebben een aantal aanvragen bij de verschillende organisaties ingediend, maar meestal werden de subsidies  afgewezen. Toch werden er  twee aanvragen goedgekeurd van de gemeente Deventer en van de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. Eindelijk hebben we het geld gekregen,  niet zo veel als onze wens was,  maar genoeg, Wij hebben ook zelf activiteiten georganiseerd, zoals de collecte in de week van 15 tot met 20 december 2015 en het verkopen van spullen in braderieën om geld te  verdienen.  Op deze manier hebben we ons best gedaan om geld te verdienen  voor de bouw van onze nieuwe school in Congo. Wij danken iedereen die ons heeft geholpen met de collecte. In het jaar 2014 waren we dus heel druk met het verzamelen van geld voor het bouwen van de nieuwe school. We danken hierbij de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, de gemeente Deventer en  alle mensen die ons financieel hebben  gesteund om onze school te bouwen in 2014. Een lokaal is klaar.

Activiteiten 2014 Snuffel markt: in 2014 organiseerde wijkcentrum De Schalm 2 keer een snuffelmarkt, in maart en in november. We mochten spullen verkopen. Er deden veel organisaties mee met de snuffelmarkt. Wij waren er ook bij. Het was leuk, want je kijkt en ziet hoe ander organisaties spullen verkopen om hun organisatie te kunnen financieren en zo krijg je  een goed voorbeeld en weet je wat je kunt doen voor je organisatie. Zo hebben we geleerd. Er waren veel mensen die kwamen kijken. Onze stagiaires gingen flyers uitdelen en spullen verkopen. Hierbij bedanken wij tevens mevrouw Monique Liedmeijer voor haar gift van chocola namens Albert Heijn Keizerslanden in Deventer en de ander particulieren voor hun steun. We danken ook de familie van onze stagiaire Jurgen Koers in Twello. De opbrengst gaat eerst naar de rekening van Wilde Ganzen en door hen wordt het bedrag verdubbeld voor het afmaken van de school in Congo.

Deventer open 2014: op 02 november heeft onze stichting deel genomen aan Deventer Open. We hebben een leuke dag gehad met mooie muziek, mode-show, activiteiten, verhalen, debat en heerlijke wereldhapjes. Dit alles heeft de derde editie van Deventer Wereldstad in de schouwburg tot een succes gemaakt. Ongeveer 1.000 bezoekers bezochten het evenement en overstelpten de aanwezigen van de andere stichtingen.

Deventer Beursvloer 2014: dinsdag 28 oktober waren we er weer op de Beursvloer 2014. De deelnemers zijn managers uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die elkaar hier ontmoeten in het kader van “maatschappelijk betrokken ondernemen”. Tijdens een rondleiding in het stadion De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles  kwamen we in contact met veel verschillende bedrijven. De stichting kreeg 1 mooie computer en 1 mooie laptop door een gematched ?   Avantor Perfemance Materials bedrijf voor onze school in Congo. We danken meneer Evelo Mark hiervoor. Door een gematched Tomato?  , moeten we 3 computers met 1 laptop?   maar tot nu hebben we nog niets gekregen. Hopelijk komt dit goed in het jaar 2015.

Periodiek Overleg 2014: in 2014 hebben wij met onze Stichting twee maal (april en oktober) bij de Saxion Hogeschool deelgenomen aan het Periodiek overleg samen met  burgemeester Heidema van Gemeente Deventer. De gemeente Deventer organiseert twee keer per jaar een  periodiek overleg, omdat de ontwikkelingssamenwerking organisaties moeten overleggen  over wat ze de 6 afgelopen maanden hebben gedaan. Hierbij waren burgemeester  Heidema, dhr. Hendriks en een paar wethouders bij. Het was leuk, want je hoort dan verhalen van andere organisaties en hierdoor krijg je  een goed beeld en leer  je wat je nog kunt verbeteren voor je organisatie .

Maatschappelijk stage 2014: op 10 oktober heeft Stichting Super Adelaar met een tafel bij de MAS EXPO gestaan. Hierdoor kregen wij bezoek van 1000 leerlingen van verschillende scholen van Etty Hillesum. Ook kregen wij veel aanmeldingen, dus er zal nog een selectie moeten plaats vinden voor wie er stage bij ons zal lopen. Wij moesten hier 4 stagiaires aannemen om bij ons stage te komen lopen. Dus we hadden een leuke dag.

Speelgoedbank  ‘’de Boomhut’’ Deventer 2014: op zaterdag 25 oktober van het jaar heeft de Stichting Super Adelaar een heleboel speelgoed bij de Speelgoedbank ‘’de Boomhut’’ Deventer voor de peuters in RD Congo gekregen. Wij danken de speelgoedbank hiervoor en de mensen die het nieuws op Facebook hebben geplaatst. Bedankt voor jullie goeie tips.

Jan Spronk: op 23 september 2014 is Jan Pronk, oud-minister van de PvdA, bij de interactieve bijeenkomst Deventer Wereldstad geweest. De Stichting Super Adelaar heeft ook deelgenomen aan deze bijeenkomst en heeft veel geleerd over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. We hebben geleerd dat het belangrijk is dat onze mensen een  bredere kijk op de wereld ontwikkelen. Reis naar Congo: op juli 2014 vertrok een bestuurslid van Super Adelaar naar Congo om de bouw van de nieuwe school te coördineren. Reis van het bestuur van Stichting Super Adelaar in  juli 2014 naar Congo.

Wat was de reden van de reis? Het controleren van hoe de Stichting Super Adelaar in Congo het geld heeft besteed dat Stichting Super Adelaar, de Wilde Ganzen en ander sponsoren in Nederland in juli 2014 heeft gestuurd naar Congo. Dit geld was bedoeld voor het bouwen van 3 klas lokalen.  Activiteiten in Congo: Op dit moment hebben we maar één klaslokaal dat klaar is. De volgende stap die wij nu willen nemen is het af bouwen van de school op dit nieuw gebouw, zodat onze  studenten in een goede situatie? kunnen studeren. We hebben nu een peuterspeelzaal waar kinderen vanaf 3 tot 5 jaar komen om te leren. De ouders zijn blij, want alle kinderen van de wijk moesten ver lopen om naar school te gaan.  Ieder jaar waren er tientallen auto-ongelukken door overstekende kinderen, maar de ouders van de buurt waar we de nieuwe school gebouwd hebben, zijn blij voor hun kinderen. Wij zijn ook blij dat we de inwoners van Mikondo kunnen helpen. Van 08.00  t/m 10.00 uur komt de eerste groep, van 10.30 t/m 13.00 uur de tweede groep en om 13.00 is de zaal vrij voor het informaticaprogramma.  We zijn echt blij met deze nieuwe ervaring voor onze eigen school . Stichting Super Adelaar heeft in Congo de achter wijk  Mikondo opgewaardeerd door het   bouwen van de nieuwe school, zeggen de ouders.

Adviezen van de vrijwilligers van Stichting Super Adelaar Congo DRC:We hebben veel last van dieven in de wijk Mikondo. Wij moeten zorgen dat wij een goed veiligheidssysteem hebben om onze goederen te kunnen beschermen. Wij moeten hierbij  b.v. denken aan  een bewakingscamera en een alarmsysteem. Goed idee zou zijn het aanschaffen van een zonnepaneel. Een generator is ook goed, maar dan heb je altijd benzine nodig. Voor een zonnepaneel hoef je geen benzine te kopen  en je hebt een garantie van 3 jaar. Aanmelding van een nieuwe vrijwilliger: op 15/05/ 2014 kregen we een nieuwe vrijwilliger die de stichting wil helpen op administratief gebied. We danken Donya Farnaza voor haar inzet voor onze organisatie.

Braderie Schalkhaar 2014: op 25 mei hebben wij op Braderie Schalkhaar gestaan. Hier hebben wij vooral informatie gegeven aan mensen om onze Stichting te promoten.

Maatschappelijke Stageprojecten klaar in de lente! Op 25 april 2014 heeft de Stichting Super Adelaar de eerste klassen van Het Boerhaave, onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum, bezocht. Met een kraampje heeft de stichting elf klassen een kort verhaal verteld over de stichting. Ook mochten de kinderen vragen stellen. Nadat de kinderen hun keuze hadden gemaakt voor een bepaalde stichting, heeft Stichting Super Adelaar 27 kinderen aangemeld gekregen. Met deze kinderen hebben zij mooie kaarten gemaakt. De bedoeling van de dag was om de kinderen wenskaarten te laten maken en ze daarna te presenteren op de braderieën . Onze rol: Een klus-/ doe-opdracht bedenken die de leerlingen in het lokaal kunnen uitvoeren De benodigde materialen kopen Een kraampje in het lokaal inrichten De leerlingen te woord staan om onze organisatie te presenteren De klas begeleiden tijdens de uitvoering van de klus. Na een lange dag vol gezelligheid hebben zowel de medewerkers van de stichting als de leerlingen nieuwe ervaringen opgedaan. We bedanken de organisator van Vrijwilliger Centrale Deventer en het Etty Hillesum Lyceum Boerhaave in Deventer voor de samenwerking sinds 2012 tot heden.

Nieuws van Congo Chinees bedrijf: op 26 maart 2014 kregen we helaas te horen dat onze eerste school in Afrika verkocht is aan een nieuw Chinees bedrijf. Van dit bedrijf moeten wij uit de school binnen nu en drie maanden. Gelukkig hebben wij naast deze school ook ons eigen terrein waar wij de nieuwe school bouwen. Wij moeten echter  wel naar meer fondsen blijven zoeken, willen wij de bouw kunnen blijven doorzetten.

Deelgenomen aan NL Doet: op 19 maart 2014 hebben we met onze stichting deelgenomen aan NL Doet. Hiervoor hebben wij in de stad geflyerd met onze stagiaires en ruim 240 flyers weten uit te delen aan de mensen. Resultaat van het flyeren was zeker zichtbaar, want wij hebben kunnen waarnemen dat mensen meerdere bedragen aan de stichting hebben over gemaakt.

Conclusie: we zijn trots te kunnen zeggen dat wij de eigenaar van een nieuwe school zijn. De studenten en de vrijwilligers zijn gemotiveerd. De sfeer in de school is goed en de relatie tussen de medewerkers ook. Op dit moment hebben we ongeveer 180 studenten die lessen volgen op de school plus een nieuwe groep van ongeveer 50 kinderen tussen 3 en 5 jaar oud. De medewerkers zijn druk met het bouwen van de school. Er is geconstateerd dat het geld is besteed aan datgene waarvoor het bedoeld was, maar het werk is nog niet klaar. De volgende stap die wij nu willen nemen is het afbouwen van onze school. De directie Stichting Super Adelaar

 

Blog in Blog: There are no posts that match the selection criteria.

 

Menu