Toekomst visie

’Stichting Super Adelaar’ voorziet momenteel in de behoeften van de vrouwen en kinderen in Kingansani (Congo) door ervoor te zorgen dat mensen gratis kennis van Word en Excel kunnen verwerven,en uiteraard, hier ook toegang tot hebben op de computerschool. We hopen in de toekomst ook internet aan te kunnen bieden, en andere praktische lessen zoals naailes en autotechniek.

Schoolgebouw:

Inmiddels staat er een eigen schoolgebouw van de Stichting. We beschikken momenteel over 3 klaslokalen, van waaruit computerlessen en basisschool wordt gegeven. De vraag naar lessen wordt steeds groter, waardoor wij de school graag nog verder uit willen breiden om zoveel mogelijk studenten te kunnen leren omgaan met computerprogramma’s. Ook willen wij uiteindelijk een volledige basisschool kunnen bieden. Op dit moment wordt er les gegeven t/m groep 3, elk jaar komt er een groep bij. In totaal streven we naar 6 lokalen waar les kan worden gegeven, inclusief een ruimte voor de vrijwillige docenten.
Momenteel zijn we op zoek naar fondsen om de verdere bouw van de school te kunnen afronden. Ook is er behoefte aan zonnepanelen, om in eigen stroom te kunnen voorzien.

Computers/Laptops:

Door de groei van de school zijn er te weinig computers. Mensen moeten lang wachten totdat ze aan de beurt zijn om een computer te gebruiken. Er is steeds meer vraag naar computerlessen. Soms sturen bedrijven hun medewerkers naar onze school om meer over computergebruik te leren. Ook werken we samen met basisscholen uit de buurt die hun leerlingen bij ons computerles laten volgen. Studenten krijgen een certificaat nadat ze de cursus hebben afgerond. Om al deze mensen les te kunnen geven hebben we altijd behoefte aan meer computers/laptops.

Stichting Super Adelaar wil mensen stimuleren om voor zichzelf te zorgen en een goede toekomst voor zichzelf te creëren. We hopen dat de studenten die de opleiding bij ons hebben afgerond, en hun certificaat hebben behaald, werk kunnen vinden. Als dit niet lukt dan kan de Stichting ze ook werk aanbieden bijvoorbeeld op de boerderij van Stichting Super Adelaar, of in het onderhoud van de school.
In de verdere toekomst willen wij het project ook op andere plekken in Congo opzetten waar geen computercursussen op scholen worden gegeven.
Uw advies, ideeën, steun en/of financiële hulp is altijd welkom ; ter verbetering van ons werksysteem en voor de ontwikkeling van onze organisatie. Tenslotte zijn ook goede, gebruikte computers, naaimachines en/of aanverwante apparatuur/materialen welkom. Wij stellen al uw giften/inzet erg op prijs.
Ons motto is: ‘Uw verlangen is onze kracht’: Wij vinden het belangrijk om vrouwen en kinderen ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, zodat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen en hun leven in eigen hand kunnen nemen. We willen hiermee ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen. Mannen zijn ook van harte welkom op onze school om lessen te nemen.

Menu